Fasady z kamienia

Są tu przykłady różnorodności zastosowania łupka na fasadach.